Повернутися Судова практика

КАС висловився щодо обов’язку повідомляти особу про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення

Позивач просив суд визнати протиправними та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення та розрахунок шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про наявність підстав для задоволення позову, оскільки відповідачем порушено порядок притягнення до відповідальності, зокрема не повідомлено позивача про дату та час розгляду справи.

Відповідач подав касаційну скаргу на судові рішення та наголошував на тому, що позивачем допущено правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 53-1 КУпАП, оскільки, шляхом створення штучного ставка, самовільно зайняв розташовану за межами населеного пункту селищної ради земельну ділянку державної власності земель водного фонду площею 4,9500 га, що є порушенням ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Верховний Суд погодився з рішеннями та висновками судів попередніх інстанцій.

КАС ВС зазначив, що провадження у справі про адміністративне правопорушення розпочинається зі складення у присутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності, протоколу про адміністративне правопорушення, і їй вручається копія такого протоколу. Про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення особа повідомляється не пізніше як за три доби до дати розгляду справи. В процесі розгляду справи особа, яка притягується до адміністративної відповідальності має право користуватися правами передбаченими статтею 268 КУпАП.

Суд касаційної інстанції зауважив, що, закріплюючи процесуальні гарантії прав особи, що притягається до адміністративної відповідальності, у тому числі й на участь у розгляді її справи, положення КУпАП містять й певні застереження, націлені на забезпечення належної реалізації компетентними органами (особами) наданих їм повноважень, зокрема передбачені щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, лише у випадку наявності даних, що підтверджують належне повідомлення такої особи про місце і час розгляду справи.

ВС вказав, що обов`язок повідомляти особу про місце і час розгляду справи не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три днів до дати розгляду справи. Обов`язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа.

Суд наголосив, що обов`язок уповноваженої посадової особи письмово повідомляти особу, що якої застосовується адміністративне стягнення не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за три дні до дати розгляду справи.

Також Суд зазначив, що, з`ясовуючи поінформованість особи про час та місце розгляду справи, суд також повинен зважати на поведінку особи, яка притягується до відповідальності. Ухилення від одержання повідомлення або інші недобросовісні дії, які свідчать про намагання уникнути участі в засіданні, не можуть бути підставою для скасування постанови.

У даній справі суди встановили, що повідомлення про день розгляду справи направлене позивачу після розгляду справи разом із постановою, що підтверджується змістом відстеження посилання поштових повідомлень та конвертів, а відтак відповідач не забезпечив дотримання порядку притягнення особи до відповідальності та дотримання прав особи, яка притягується до відповідальності, що має наслідком скасування постанови про притягнення позивача до відповідальності (постанова від 17.09.2020 № 685/1153/17).