Скрипник Дар’я Олександрівна

Скрипник Дар'я Олександрівна

2011-2014 – студентка Юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

Червень 2013 – практика в Юридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія».

2014-2016 – студентка Національного університету «Одеська юридична академія», диплом бакалавра права з відзнакою.

Лютий 2014 – практика в Апеляційному суді Одеської області.

Лютий 2015 – практика в Апеляційному суді Одеської області.

Серпень 2016 – стажування в юридичному департаменті (практика врегулювання спорів) Адвокатського об’єднання «Арцінгер».

2016-2018 — студентка Національного університету «Одеська юридична академія», диплом магістра права з відзнакою.

Вересень 2018 – помічник адвоката у адвокатському бюро «Reu & company», аспірант кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні та практичні аспекти правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні».

ІНОЗЕМНІ МОВИ:
Англійська (рівень володіння — В2). Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (First Certificate in English – Level B2).

26.07-09.08.2009 – сертифікат за успішне проходження курсу з англійської мови в літньому таборі Лондонського університету Greenwich (A course in English as a foreign language at Embassy CES Medway)

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Скрипник Д.О. Підстава для передачі кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, передбачена ч. 5 ст. 434-1 Кримінального процесуального кодексу України /Д.О. Скрипник// Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Фрака, м. Львів, 24 січня 2020 р. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – С. 207-213.
 2. Скрипник Д.О. Окремі особливості суддівського розсуду суддів Верховного Суду у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої Дню науки юридичного факультету, м. Київ, 15 листопада 2019 р. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 489-490.
 3. Скрипник Д.О. Правові позиції суду у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Visegrad journal on human rights. – 2019. — №5. – С. 151-155.
 4. Скрипник Д.О. Консультативний висновок Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 20-21 вересня 2019 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. – С. 125-127.
 5. Скрипник Д.О. Значення окремої думки судді Верховного Суду у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: Матеріали науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 березня 2019 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – С. 78-82.
 6. Скрипник Д.О. Особливості формування правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Право і суспільство. – 2018. — №6 частина 2. – С. 210-215.
 7. Скрипник Д.О. Правові позиції Верховного Суду у кримінальному провадженні: поняття, ознаки та класифікація /Д.О. Скрипник// Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. — №2. – С. 215-218.
 8. Скрипник Д.О. Щодо сутності правової позиції суду у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. – Херсон. – 2018. – С. 108-110.
 9. Скрипник Д.О. Функції потерпілого та його представника у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8 листопада 2017 р. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 325-327.
 10. Скрипник Д.О. Перегляд заочного вироку у кримінальному провадженні /Д.О. Скрипник// Юридична наука у XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р. – Запоріжжя. :Запорізький національний університет, 2017. – С. 139-142.
 11. Скрипник Д.О. Окремі аспекти провадження у Верховному Суді України в період із судової реформи 2010 р. / Д.О. Скрипник // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 183-187.
 12. Скрипник Д.О. Щодо правової природи постанови Верховного Суду України / Д.О. Скрипник // Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 140-143.
 13. Скрипник Д.О. Постанова Верховного Суду України як новий вид судових рішень у кримінальному процесі / Д.О. Скрипник // Матеріали XIX Звітної наукової конференції 14 травня 2016 року. – Одеса: «Юридична література», 2016. – С. 319-321.
 14. Скрипник Д.О. Підстави для перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України в контексті забезпечення права на справедливий суд / Д.О. Скрипник // Верховенство права очима правників-початківців. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 28 листопада 2015 року. – Одеса: «Юридична література», 2015. – С. 127-129.
 15. Скрипник Д.О. Предметна підсудність адміністративних справ Вищому адміністративному суду України / Д.О. Скрипник // Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції 16 травня 2015 року. – Одеса: «Юридична література», 2015. – С. 191-193.
 16. Скрипник Д.О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства / Д.О. Скрипник // // Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції 16 травня 2015 року. – Одеса: «Юридична література», 2015. – С. 160-161.
 17. Скрипник Д.О. Конституційно-правове регулювання референдних законів в Україні / Д.О. Скрипник // Верховенство права очима правників-початківців. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 29 листопада 2014 року. – Одеса: «Юридична література», 2014. – С-139.
 18. . Скрипник Д.О. Інститут глави держави в Ісламській республіці Іран та в Україні: порівняльна характеристика / Д.О. Скрипник // Матеріали XVII Звітної студентської наукової конференції 26 квітня 2014 року. – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 222-224.