Повернутися Судова практика

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду висловився щодо проведення податкової перевірки у кримінальному провадженні

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду висловився щодо проведення податкової перевірки у кримінальному провадженні (постанова від 12.05.2020 у справі №813/4107/16).
За своїм характером призначення документальної позапланової перевірки на підставі рішення суду може розцінюватися як захід забезпечення кримінального провадження, а також як специфічна слідча (розшукова) дія.
Відсутність узгодженого процесуального порядку проведення документальних позапланових перевірок у кримінальному провадженні призводить до різного порядку призначення та проведення таких перевірок і, як наслідок, до різних правових наслідків їх застосування, що перед усім вказує на доцільність визначення документальної перевірки в системі слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, як самостійної дії.
Проведення перевірки податковим органом в межах кримінального провадження на виконання ухвали слідчого судді є самостійною підставою її проведення, результати якої є доказом в кримінальному провадженні.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, 27 вересня 2016 року ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова у справі № 642/365/2016-к надано дозвіл на проведення документальної позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «ТД ‘Галпідшипник’» з питань дотримання податкового законодавства по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями за 2015-2016 роки щодо правильності нарахування та сплати до бюджету України податку на додану вартість та витрат, що враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування з податку на прибуток підприємства при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин.
Статтею 533 Кримінального процесуального Кодексу України обумовлена обов`язковість рішення суду, які набрали законної сили, для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.
У даному випадку ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 27 вересня 2016 року у справі №642/365/2016-к, якою надано дозвіл на проведення документальної позапланової перевірки позивача у кримінальному провадженні, на момент виникнення спірних правовідносин була обов`язковою та підлягала виконанню контролюючим органом у межах її дії.
Разом із тим, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Детальніше — за посиланням: https://app.pravosud.com.ua/public/docs/59118815/